Samen met ons creëert u oplossingen in plaats van nieuwe vragen.

Nieuwsgierig?
Bel ons op 0413 366005 of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs..

Doorbreek de impasse

Als dga en directie niet op een lijn zitten…

 

Directeur-grootaandeelhouder en directieleden die van mening verschillen over de koers van het bedrijf. Het komt regelmatig voor, zeker in tijden van veranderingen. Met soms verstrekkende gevolgen. Bij een van onze opdrachtgevers werden geen (heldere) besluiten meer genomen. En dat stond de groei van het bedrijf in de weg. Ron Willems en Kees van Delft doorbraken de impasse. Hoe zij dat deden?

 

“Als dga en directie niet op eén lijn zitten, ontstaat er vaak een impasse die het hele bedrijf raakt. Die impasse doorbreken is een complex proces, dat tijd nodig heeft,” vertelt Ron Willems, die de dga adviseert over de ontwikkeling van bedrijf. Op zijn advies om een extern directeur aan te stellen volgde een zoektraject. Daaruit kwam Kees van Delft van Flamma naar voren om het bedrijf te leiden als directeur a.i.

 

Structuur brengt rust

“Kees was daarvoor de aangewezen persoon,” aldus Willems. “In de afgelopen 2 jaren heeft hij structuur weten aan te brengen in het bedrijf. Dat bracht rust in het bedrijf en vertrouwen naar de toekomst. Hierdoor kon de dga met een gerust hart wat meer afstand nemen van zijn onderneming. Zo ontstond ruimte om het bedrijf op de rit te zetten en de blik op de toekomst te richten.”

 

“Flamma gaat respectvol om met mensen en creëert duidelijkheid en structuur. Dat geeft rust en ruimte om je bedrijf op de rit te zetten en de blik vol vertrouwen op de toekomst te richten.”

 

Vertrouwen

“In zijn rol als directeur is Kees heel voorzichtig gestart om relaties op te bouwen met de dga, het team, de certificaathouders. Geleidelijk heeft hij hun vertrouwen gekregen.” Dat komt volgens Willems door de manier van werken: “een prettige mix van respectvol met mensen omgaan en duidelijkheid en structuur creëren.”

 

Duidelijk zijn en doen

“Daarin geeft Kees zelf het voorbeeld: hij leidt de MT-vergaderingen met strakke hand en schept duidelijkheid in operationele zaken. Door zijn toedoen zijn functies, taken en verwachtingen uitgesproken en helder omschreven. Er zijn nieuwe medewerkers aangenomen; twee medewerkers zijn in deze periode vertrokken.”

 

Resultaat: Groei

Het resultaat mag er zijn, aldus Willems. “Het bedrijf groeit. Er is veel meer rust in de onderneming. De sfeer op de aandeelhoudersvergadering is prettig, de managementrapportages zien er goed uit en de dga heeft weer vertrouwen in de toekomst. Om deze solide basis voor de toekomst te bestendigen werken we momenteel aan een gedegen governancestructuur.”