Samen met ons creëert u oplossingen in plaats van nieuwe vragen.


Nieuwsgierig?
Bel ons op 0413 366005 of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs..

Flamma zet uw bedrijf in beweging

Ubbo Kuper begeleidt momenteel een veelomvattend verandertraject bij een transportbedrijf in het midden van het land. Als interim manager zet hij het bedrijf operationeel op de rit. Een flinke klus, waar de voormalig topsporter wel raad mee weet.

 

De transportsector is volop in beweging. De branche heeft te maken met toenemende digitalisering en innovatie in logistieke processen, terwijl er een tekort is aan gespecialiseerd personeel. De sector verduurzaamt en 24/7 bezorgen is het nieuwe normaal.

 

“Flamma begeleidt ondernemers bij veranderingen. De juiste focus, een doeltreffende strategie én uitvoering: Flamma helpt je op weg.”

 

Meebewegen met de markt

Visie en strategie van het transportbedrijf waar Ubbo als interim manager aan de slag is, worden afgestemd op deze ontwikkelingen. Het is zaak om veranderingen op de werkvloer door te voeren. “Helderheid scheppen is het eerste dat nodig is. Daarna gaan we verbeteren en bouwen aan de organisatie,” constateert Ubbo nuchter. “Met name in het aansturen van planning en warehousing moet veel gebeuren.”

 

Organisatie upgraden

Om aan te sluiten bij verschuivingen in de markt, zal het transportbedrijf warehousing anders moeten inrichten. “Planning kan meer sturen op feiten, cijfers en data.” Ook de IT en automatisering vanuit planning en hoe ermee gewerkt wordt, verdient een verbeterslag, ziet Ubbo. “Processen Lean maken bijvoorbeeld. Daardoor ontstaat er meer tijd en ruimte voor medewerkers. Die tijd kan dan weer voor de klant ingezet worden.“

 

Planmatig werken

Vanwege de schaarste aan gespecialiseerd personeel verdient het HR-beleid een upgrade. “Het opleiden van mensen, functieprofielen opstellen, evaluatiegesprekken met medewerkers. Dat kan sterker worden neergezet.”

 

Stap voor stap

Er is genoeg te doen dus. “Als management pakken we niet alles tegelijk aan,” stelt Ubbo realistisch. “Stap voor stap gaan we beweging brengen. De hele organisatie doet daaraan mee. We zijn met de operatie gestart. Van daaruit werken we aan een strategische heroriëntatie.”

 

Het vertrouwen van de mensen op de werkvloer is voelbaar. Tijdens het wekelijks overleg constateerde de directie dat de trein is gaan rijden.