Samen met ons creëert u oplossingen in plaats van nieuwe vragen.

Nieuwsgierig?
Bel ons op 0413 366005 of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs..

Ommezwaai bij Van Swaay

In 2017 besloot Van Swaay Duurzaam Hout in Harlingen om het roer om te gooien. De markt was veranderd en het huidige rendement was niet toekomstbestendig. De directie stond voor zwaarwegende keuzen. Hoe met de vestiging verder? Flamma Business Development zette de organisatie en de medewerkers op scherp. Met resultaat: boekjaar 2018 werd positief afgesloten. Voor 2019 staan investeringen op stapel.

 

Het verduurzamen van hout voor met name de weg- en waterbouw was de core business van Van Swaay Harlingen. De laatste jaren rendeerde dit echter nauwelijks meer. Kees van Delft van Flamma lichtte de organisatie van deze vestiging door. Het productiebedrijf omvormen tot een verkooporganisatie van duurzaam hout biedt de vestiging goede groeikansen, concludeerde hij.

 

Focus op Sales

“Om de focus te verleggen van produceren naar verkopen was een reorganisatie nodig. In de nieuwe organisatiestructuur staan de verkoopactiviteiten centraal, met bijkomende logistieke zaken als routing en opslag van producten,” zegt Kees die dit proces begeleidde.

“In goed overleg met de betrokken medewerkers hebben we de personele bezetting aangepast.” Verkoopleider Henk Postma werd gevraagd de vestiging te gaan leiden. Binnen de organisatie is geschoven met functies. Daardoor is de organisatie ‘platter’ geworden en wordt de hoeveelheid werk beter verdeeld.

 

 

“Met de goede begeleiding kunnen teams en mensen vaak veel meer dan ze zelf vermoeden. Het is de kunst om dat eruit te halen.”

Henk Postma, vestigingsleider Van Swaay Harlingen

 

Wennen

“We hebben een mooie ploeg mensen, waarvan sommigen al 20 tot 30 jaar hier werken. Dan is het wennen om ineens anders te gaan werken,” zegt Postma realistisch. Ook voor hemzelf is het een grote verandering. “Als vestigingsleider ben ik veel breder bezig dan in mijn functie als salesman. Naast verkoop stuur ik nu ook mensen aan en moet ik meer op de (middel)lange termijn denken. Dat is anders, maar ik vind het een geweldige uitdaging om de vestiging vooruit te helpen. De directie geeft me daarin ook alle vertrouwen.”

 

Eenvoudige structuur

“Samen met mijn collega Jacob Blom heb ik het team Harlingen, dat 12 medewerkers telt, eenvoudiger georganiseerd. Iedereen werkt samen om het werk gedaan te krijgen,” vertelt Postma gemotiveerd. “Een logistiek planner stuurt het werk aan en verdeelt de taken binnen het team. Daarin hebben we nog veel te leren, maar we zien nu al dat we veel meer werk verzetten in minder tijd. Het is mooi wat je kunt bereiken met begeleiding van een goede adviseur, coach en sparringpartner als Flamma.”

 

Zoeken en strijden

“2018 was een pittig jaar,” aldus Postma. “We hebben enorm hard gewerkt. Er waren personeelsverschuivingen, nieuwe medewerkers om in te werken en een flinke omzetstijging waardoor we alle zeilen moesten bijzetten. Het was ‘zoeken en strijden’. Maar we hebben in 2018 enorm geplust.”

 

Bouwen en investeren

In het afgelopen jaar is bij de vestiging in Harlingen zelfs een kleine opslaghal geplaatst. “Die hal maakt duidelijk zichtbaar dat het beter gaat,” zegt de vestigingsleider terecht trots. “Dat geeft een enorme boost aan het team. Waar eerst nog veel scepsis was, heerst nu een positief gevoel. In 2019 investeren we in terreinverbeteringen en een modern ERP-systeem. Daarmee kunnen we nog gerichter verder bouwen aan een duurzame toekomst van Van Swaay Harlingen!”