Samen met ons creëert u oplossingen in plaats van nieuwe vragen.


Nieuwsgierig?
Bel ons op 0413 366005 of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs..

Onze gezamenlijke drive: Duurzaam winstgevend groeien

Wat is er mooier dan bouwen aan een solide bedrijf dat haar doelen bereikt, trotse medewerkers heeft en toegevoegde waarde levert aan de maatschappij en aan de klanten?! Duurzaam winstgevend groeien is wat Flamma jou en iedere ondernemer toewenst.

 

Flamma heeft in 2018 verschillende ondernemingen geholpen om beter te functioneren: daar zijn we trots op! Als sparringpartners hebben Bas, Ubbo en ik directies geholpen hun organisatie en medewerkers verder te brengen. Het geeft ons grote voldoening om medewerkers te zien groeien in hun functioneren en ook als persoon. Mensen begeleiden in complexe ontwikkeltrajecten is iedere keer weer bijzonder. Vooral omdat wij weten dat zij er beter uitkomen.

 

Waarde creëren staat voorop

Onze missie is om is waarde te creëren, voor opdrachtgevers en voor de omgeving.

Concreet gemaakt betekent dit dat wij minimaal vijf keer zoveel waarde willen creëren voor jou als opdrachtgever dan dat we gaan factureren. En dat maakten we in ook in het afgelopen jaar weer meer dan waar. Daarnaast willen positief bijdragen aan de maatschappij, o.a. door het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld Road2University (www.r2u.nl).

 

Aansturen vanuit de rol van de mens

Die maatschappelijke betrokkenheid zit ook in de manier waarop wij de mensen met wie we werken tegemoet treden. We hebben veel respect en aandacht voor de mens als persoon én als professioneel medewerker in een team met een verantwoordelijkheid. Iedereen heeft kwaliteiten; wij sturen erop dat iemand vanuit zijn rol en functie een optimale bijdrage levert aan het bedrijf. Daarin zijn wij ambitieus. We gaan hindernissen en weerstanden niet uit de weg, maar lossen de beperkingen op. We kiezen niet altijd voor de makkelijkste weg. Mensen die met ons werken weten dat, en waarderen dat. Per saldo draagt dit bij aan een positieve flow om duurzaam winstgevend te groeien.

 

Gaan we elkaar versterken?

Ook voor 2019 leggen we met Flamma de lat weer hoog, voor onszelf én voor de ondernemingen die we begeleiden. Duurzaam winstgevend groeien, dat wensen we iedere ondernemer. Wij helpen je op weg.